نرم افزار اندروید«صحیح فضایل اعمال»

این نرم افزار بسیار مفید و جذاب که توسط سایت بزرگ  سنی بوک ساخته شده است. شامل صد ها حدیث با موضوع بندی جالب وسند کامل و صحیح می باشد. از جمله بخش های بسیار مفید این نرم افزار -احادیثی بسیار مفید برای داعیان ومبلغان اسلام -قابلیت اشتراک گذاری احادیث -حجم بسیار کم وکیفیت بالا -با […]