کتاب زندگینامه امیرمعاویه برای اندروید

در این قسمت کتابی را آماده کرده ایم تا کمی در مورد شخصیت و زندگی بزرگمرد تاریخ اسلام یعنی حضرت معاویه ابن ابوسفیان رضی الله تعالی علیه بپردازیم .دلیل تهیه و ساخت این کتاب ، بی انصافی عده ای در حق حضرت معاویه و نیز ناشناس بودن شخصیت حقیقی و وارسته ی  ایشان نزد جوانان اهل […]