ناجی سهمویی

38 تعداد بازدید این مطلب
۳۵+
تصاویر این خواننده صفحات اجتماعی ارتباط با این خواننده
photo_2015-11-22_20-35-58       —-

 

 

 

 

مطلع نشید / نام نشید حجم لینک دانلود مستقیم
نیاز (شاعر: احمد پوزیده) ۱۰ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
انت حبیبی (شاعر: محمد سارانی) ۱۰ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
شهسوار مدینه ۸ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
حسنین ۹ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
لیس الغریب ( دو نسخه با کیفیت عالی و پایین) ۴۴ مگابایت

۴ مگابایت

نسخه با کیفیت بالا

نسخه با کیفیت پایین

پدر ( شاعر: محمد سارانی) ۱۲ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
وحدت ۱۰ مگابایت برای دانلود کلیک کنید
ماه تسکین دل ۶ مگابایت برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

صفحه اصلی بخش اناشید

۳۵+