آیا از استفراغ نمودن روزه باطل میشود؟

 

❓آیا از استفراغ نمودن روزه باطل میشود؟

 

الجواب باسم ملهم الصواب

از استفراغ نمودن، روزه باطل نمیشود فرقی نمیکند استفراغ کم باشد یا زیاد،
البته اگر خودش عمدا استفراغ نمود و به اندازه ی پری دهان بودند آن وقت روزه باطل میشود، و اگر کمتر بودند باز هم روزه به حالت خود باقی است.
اگر مقداری استفراغ بالا آمد سپس خود به خود در گلو فرو رفتند، بازهم روزه نشکسته،
البته اگر عمدا فرو برد روزه می شکند و باید قضاء بیاورد.
هرگاه شخص روزه دار بدون قصد و خود به خود استفراغ کند روزه اش مطلقا فاسد نمی گردد،خواه کم باشد و خواه بسیار،دلیلش این قول پیامبر ‏ﷺ ‏است که قبلا بیان شد:
سه چیز است که روزه را نمی شکنند: حجامت،استفراغ،و احتلام و نیز فرموده اند: *(کسی که روزه دارد و استفراغ بر او غلبه می کند بر او قضا آوردن نیست،و اما کسی که خودش استفراغ می کند باید قضا بیاورد)*.

(اصحاب السنن الاربعه از حدیث ابی هریره)

اگر همه و یا جزئی از استفراغ خود به خود به شکم برگردد خواه کم باشد و یا زیاد روزه را فاسد نمی سازد،چون انسان روزه دار کاری نکرده و قصدش را هم نداشته است،اما اگر قصدا استفراغ نمود و یا جزئی از استفراغ را عمدا فرو برد و یا آنچه فرو برده به اندازه نخود باشد،و یا استفراغ به اندازه ای باشد که دهان را پر نماید،روزه اش فاسد می گردد،زیرا به فعل خود انجام داده است.
در استفراغ شرط است که به پری دهان باشد تا حکم خارج از بدن بدان تعلق گیرد،چون دهان در این حالت توان آن را ندارد تا آن را نگهدارد،و آنچه که حکم خارج از بدن باشد خواه کم باشد و یا زیاد به بازگشتن آن به شکم روزه را می شکند،
اما اگر استفراغ به پری دهان نباشد در حکم متصل در بدن است گویا از بدن خارج نشده است و روزه را نمی شکند،فرقی نمی کند که آن را عمدا فرو برد و یا به غیر عمد.
والله اعلم بالصواب
(الهدیه و رد المحتار)
(زیور بهشت )
(خلاصه المسائل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *