نشید فارسی «وداع با رمضان» با صدای باسط پاکوهی

  هر شخص رمضان را عبادت میکرد، رمضان رفت!!! ولی هر شخص الله را عبادت میکند، الله همیشه زنده و باقی است… *گرفتـن روزه تمام شدنی نیست … *تلاوت قرآن تعطیلی نـدارد … *مساجد بازند و تعطیل نمیشوند … *اجابت دعا تعطیل نمیشود … *اجر گرفتن از الله تعطیل نشده … پس همیشه عبادت الله […]

نشید « بــذر خیر » با صدای شمس الدین سرودی

گره از کار محتاجی گشودن *** به از عمری قیام و روزه بودن سرای آخرت را کرده آباد *** هر آنکس مال خود در راه حق داد جدیدترین اثر شمس الدین سرودی که با همکاری آقای عبدالباسط پاکوهی اجرا نموده است هم اکنون با نام بذر خیر  در سنت دانلود خدمت شما ارائه می شود. این […]