کتابچه اندروید «مسائل موبایل»

213 تعداد بازدید این مطلب

بامشاهده کثرت استفاده نادرست وبی جاموبایل، انگیزه ی تهیه و ساخت این کتاب پدید آمده و با اصرار بعضی ازدوستان بر آن شدیم تا دراین موردبه سوی علمای دین و مفتیان کرام رجوع کرده و استفاده ازتمام صورتهای موبایل وجزئیات ان پیدا کرده شود تا مسائل مربوط به موبایل را برای جوانان عزیز آماده و به صورت کتاب اندروید برای دانلود در سایت بگزاریم.
درآخر در بارگاه ایزددعاگوییم که خداوند این کاوش کوچک راقبول بفرماید و برای امت اسلام آن راسودمند قراردهد و ازسازش ها و فتنه های باطل تمام مسلمانان را عموما  و جوانان ما را به طور خصوص حفاظت بفرما.
آمین یارب العالمین


مشخصات

این مطلب را از دست نده:  کتابچه اندروید « حیاة الصحابه» ترجمه فارسی

نویسنده مطلب: سنت دانلود

سنت دانلود،بزرگترین مرکز دانلود اسلامی اهلسنت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *